onsdag den 21. august 2013

Hvordan forbinder jeg mig med det feminine i min hverdag

Kære kvinde

Som udgangspunkt er du det feminine, men den forståelse og sansning af, hvad det betyder for dig, og den måde du tager beslutninger på, og ER på, kan variere.

Forstår du ikke helt det feminine i dig, så er det vigtigste for dig at være opmærksom på den energi, du ikke er i kontakt med - det der mangler i dit liv.

Ja - for sådan har mange kvinder det. De oplever og føler at det fysiske og materielle dominerer meget i hverdagen. At det omringer dem. Og at der er noget der mangler. Sjæl. Indhold. Glæde. Fylde.

Men hvor er kilden til dette i dig? Svaret er i den energi, som du ikke kan mærke, og som du ikke er i kontakt med i hverdagen - endnu.

Hvordan tager man så kontakt til det, man ikke kan mærke?

Ved at tage en beslutning hver dag om, at der er en kilde i dig, som du ikke kan mærke, men som er der. At du har lyst til at lære den at kende, selvom den ikke er kendt.

Ligeledes er troen på, at det er rigtigt, at der er noget som mangler også nødvendig. Kontakten til det feminine mangler.

Så:
1) Forstå at kilden til sjæl, indhold, glæde og fylde findes inde i dig
2) Tag en beslutning om hverdag at anerkender, at du har en kilde i dig selv, som du ikke, kan mærke
3) Beslut dig for at du har lyst til at lære den at kende
4) Respekter din intuition der siger, at du mangler noget - kontakten til det feminine, som den vil 
    udtrykkes i dig

Ofte bliver det feminien beskrevet i meget højtravende og poetiske vendinger, som gør det meget abstrakt at forstå sin femininitet. Hvorfor det er sådan, skriver jeg om i næste indlæg.

Kærlige hilsner,
fra novicen i det feminine
Anita

lørdag den 5. januar 2013

Det feminine

Det feminine aspekt som I kalder det. Kan genkendes på dets utvetydige uendelighed. Der er ingen grænser i det feminine. Det opleves som uendeligt og omsorgsfuldt og healende. Med det feminine forstås det som er. Det som skaber. Det som omfavner. Det som gror. Det som skaber vækst. Det som lykkes. Det som går fra tankeform til fysisk manifestation.

Det feminine er et udtryk for den kraft som skabte jorden og væsenet mennesket. En manifestation af en fysisk virkelighed som ånd kan indtrænge.

For kvinden at lære hvad det feminine er, bør hun kigge ind i sig selv og blive stille. Hun bør tune ind på det levende i hende. Det som kan skabe liv. Det som ønsker at skabe og manifestere - ikke kun bryde sammen.

Det feminine i kvinden kan også opleves som en energi, der vil noget. En energi som vil skabes. Som vil opleves. Som vil udfoldes. En energi som vibrerer og er levende og omsorgsfuld, for det den vil skabe. Det feminine vil altid skal med det godes hensigt. Omend der ikke findes godt eller ondt så vil den menneskelige hjerne kun forstå denne dikotomi.

En god meditationsøvelse for kvinden er at fokusere på underlivet. Mærke energien i underlivet. Det kræver dog, at du ved, hvor den er, og hvordan den føles. Den føles som et lille hulrum. En Hule hvor alt kan skabes. En hule hvor der er et lille værksted af alkymi i gang hele tiden. Et sted hvor alt kan skabes. Det feminines visdom ligger i, at det kan omfavne og gabe over meget. Det kan rumme uendeligt. Det kan skabe uendeligt. Det kan nære uendeligt. Det er en cirkel, der aldrig slutter. En cirkel af død og ødelæggelse og af fødsel og vækst. Det er sådan det er. Sådan sker det også i vores krop.

Det feminine aspekt vil kun een ting, og det er at skabe helhed. Det vil omfavne det som er afstumpet, og det vil heale det. Derfor er kvinder kendt for deres omsorg. De har en naturlig evne til at samle og heale mennesket. Denne energi vil gerne udtrykkes på mange forskellige måder, og det er op til den enkelte kvinde at finde ud af, hvordan hun vil udtrykke den feminine energi i hende. Hvordan tolker hun energien i sin livmoder? Hvordan tolker og læser hun fremdriften af energi, der vil manifesteres i hende? Hvordan skal hun tjene det feminines energi?

Ligeledes kan man sige om det feminine, at det er der for at skabe det, som vi kalder enhed. Det vil og skal i sin energi altid gå i den retning. For jorden er et. Mennesket er et. Det er derfor, at vi kalder det, den feminine tidsalder når fokus er på enhed og fællesskab. Enheden minder os om at vi alle er ens. At vi alle ånder den samme luft. At vi alle drikker det samme vand. At vi alle har behov for mad for at vores kroppe kan overleve. Mad som kommer fra denne jord. Så moderjord giver i princippet nærring til sig selv ved at mennesket kan spise af jorden. Der er ingen adskillelse mellem mennesket og jorden. DET er en illusion. Vi består af de samme atomer og partikler. Den eneste forskel er den bevidsthed med hvilken, vi er i disse atomer og partikler. Ellers er vi ens. Det kan bevises på een enkelt måde: når du lever så ånder du den energi ind som du skal bruge for at kunne forblive i live i din krop. Dine lunger indtager ilten og omdanner den til den nærring som din krop har brug for at ilte dit blod. Det er vigtigt at forstå, at den nærring også kommer fra den jord, som du træder på. Også jorden ånder og bruger den ilt som dine lunger bruger. Planter kan ikke leve uden ilt. Ellers dør de. Så der er nogle helt basale principper på spil, når det er vi skal forstå, at vi i samspil med jorden bruger de samme kemiske molekyler. Vi er bare i forskellige former og afarter af dette.

Det feminine vil opleves og skabes. Det feminine vil ses. Det feminine kan heale og skabe helhed. Gå på opdagelse i din indre feminine energi. Kald på den i dit indre. Søg den. Mærk den. Jorden har behov for healere der tør stå ved det feminine helhedsskabende og enhedssøgende. Det som er vidnet på vores fælles afstedkomst. Det som kan minde mennesket om, hvor det kommer fra. Få det til at vågne i det og forstå naturligheden og øjensynlighedens i det.

Det vil være som en svag drøm eller et minde for mange. De vil opleve det som en genkendelse af noget de kender. De kan dog ikke sætte ord på det. Det er okay. Et frø er plantet. Der skal være så mange på jorden, som kan vække disse minder i mennesket. Som tør repræsentere det minde. Kropsliggøre det feminine enhedsprincip ved at manifestere den energi det feminine vil ud med via lige præcis den unikke kvindekrop. Så lyt og tag noter. Søg at forstå og genkende den, når du tager kontakt til den. Den vil opleves og manifesteres.

onsdag den 2. januar 2013

Ensomhed

Ensomhed er en svær størrelse for mennesket. Dets ultimative frygt for at blive ekskluderet permanent fra flokken.

Det er ikke svært at være ekskluderet, for energien vil altid bevæge jer hen mod at finde nogen, som ikke ekskluderer jer. Sådan er I mennesker indretttet. Så frygt ej ensomheden. Den er der blot for at dirrigere energien i dig et andet sted hen. Intet er bestandigt. Lige så vel som at de mennesker, som du har omkring dig ikke er bestandige, lige såvel er fraværet af mennesker heller ikke bestandigt. Alt er levende og i udvikling i spiraler ud og ind.

Så frygt ej ensomheden. Den er ikke sand, for alt er i bevægelse og alt bliver født og dør hele tiden.

Samtalen om livet og døden og hvad der giver livet mening inden vi dør indbefatter ofte, at vi skulle have brugt mere tid på dem, vi har kær samt holde fast på venner. Det er ikke berettiget. Du handlede ud fra den evne du havde til at relatere på det tidspunkt i det nu, så hvis du ikke var god til det dengang mens du levede livet, så ville du heller ikke kunne det, hvis du fik muligheden for at udskyde døden. Mennesket kan sagtens transformere sig og ændre sig med sin vilje. Ja det er sandt. Det er blot ikke dødens snærende bånd, som vil vække dette i mennesket. For at mennesket virkelig kan lære at relatere og få sunde forhold, som gør at ensomheden aldrig bliver et issue i sø og ebbe af mennesker, der kommer ind og ud af ens liv, skal man kunne holde sig hjemme hos sig selv og forstå, at man aldrig er alene. Vi er alle forbundet kosmisk. Så ja du kan ikke altid få en fysisk manifestation af dette, men du vil altid have en åndelig kontakt til dette fælleskab. Det er der ALTID. Alt du behøver er at tænke tanken om, at I er forbundet, og så har du forbindelsen.

Så næste gang du føler dig ensom, så tænker du blot tanken om, at I alle er forbundet, dig selv inkluderet.

I denne forståelse bliver det lettere og mindre smertefuldt at lade folk forsvinde ud af ens fysiske liv. Det er okay, for så kommer nogle nye ind. Et menneske forlader aldrig dit liv uden årsag. Der vil altid være et element af, at noget energetisk har rykket sig mellem jer. I er på forskellige vibrationsniveauer, så det er naturligt for jer at skilles. Sådan skal det være. Det er unaturligt for din krops energi at forblive i det. Aldeles unaturligt.

Så giv slip på de mennesker, du krampagtigt holder fast i, og flyd med i energien mellem jer. Oplev den, sans den og turde undersøge den. Hvad gør den ved dig? Hvad vækker den i dig? Hvad gør den for dig? Hvor vil den rykke dig hen? Hvilke tanker får den dig til at tænke? At du ikke er  god nok? At du har gjort noget galt? At det er din skyld? At du har jaget dem væk med din opførsel? På sin vis er det jo korrekt, men det er sådan det skal være. Du matcher ikke længere med personen, så derfor vil naturen naturligt afstøde det, som en blomst ville afstøde et insekt der ikke ville den godt.
Det er NATURLIGT at menneskelige relationer bevæger sig i ebbe og flod. Turde være i det. Vær nysgerrig. Der er meget lærring i den proces.

Elsk dig selv og den kilde du kommer fra. Du er Guddommelig og vi ønsker dig en fantastisk rejse ind i ensomheden og det at slippe relationer, der ikke tjener jer længere!

lørdag den 24. november 2012

Seksualiteten i mennesket

Som udgangspunkt så har mennesket aldrig haft en seksualitet. Mennesket har et energiflow. det energiflow er fyldt med modsatrettet impulser. Det er de modsatrettede men også ensrettede energistrømninger, som mennesket skal identificere som værende dets virkelige væsen. Undersøgelsen af disse energien er formålstjenesteligt med at kunne være i kroppen og med at forstå sin opførsel.

Hvordan lærer I at læse disse energier?

Jo først og fremmest så handler det om at påtage og acceptere, at I er energistrømninger. At det er det, der udgør jeres væsen. Når accepten af det, er på plads, vil det næste skridt fornemmes bedre.

Næste skridt er at være i flowet. Mærke dets modsat rettethed men også dets ensrettethed. Mærke efter hvornår du kan genkende en energi og hvordan du manifesterer den. Nogen gange bliver måden hvorpå i manifesterer energien nemlig filtreret af følelsernes, beslutningernes og holdningernes magt i dit underbevidste. Dette bevirker at du ofte dermed ikke vil følge din impuls fra energiflowet ud, fordi du bliver bremset af disse følelser, som enten definerer energien som værende forkert, skamfuld eller pinlig.

Menneskets seksualitet - eller energien som mennesket har defineret med benævnelsen seksualitet - har aldrig kun handlet om sex og forplantning. Energien som mennesket har proppet i denne kasse, er meget mere end blot forplantnings lysten. Det handler om livet. Det handler om udforskning af energien. Det handler om at forstå, at intet i mennesket forbliver det samme. Mennesket er i konstant udvikling. Derfor er det forkert af mennesket at have givet seksualiteten eller den energi, der forklares med dette begreb en fast benævnelse.

Mennesket - du - bør begynde at forstå og lægge mærke til de energier der er i kroppen, og især dem der har med lyst og nydelse at gøre.

De energier som giver dig lyst til lyst og nydelse er en fejring af kærligheden og livet i dig. Det er en sansning af det, som mærkes i kroppen som velbehag og nydelse. Denne energi er vigtig. I sær for kvinder men i høj grad også i mænd. det er vigtigt at kultivere og flyde med, når denne energi manifesterer sig i din krop. Når du kan mærke, at du hygger dig eller har behov for at være i kontakt med din krop - pleje din krop med varme bade, varme tæpper og en følelse af at ville passe på den (fordi du mærke at det også nærer din sjæl og dit sind), så skal du følge den energi og manifestere den med handlinger. Det er energi der vil opleves, og er en mekanisme, som er med til at minde os om livets tryghed i kroppen.

Du er som menneske, et væsen som udvikler sig hele tiden. Derfor udvikler dine seksuelle impulser sig også. I høj grad kan det siges, at man ikke ønsker at I skal gå rundt og udøve S&M på hinanden. Det er en stærkt følelsesladt sammenspil. Det bygger på mange følelsesmæssige filtre. Omend det er vigtigt at give energien frit spil til at opleve det, da der er en mening med det.

Tilbage til energien. Energien som giver mennesket lyst til at undersøge og handle på sine drifter, som I kalder det.

Drifterne er meget forbundet til jeres forplantnings genetik.

Nydelsen og følelsen af lyst til at være forbundet med noget højere er energien. Det er derfor vigtigt at finde ud af hvornår det er det ene eller det andet i dig.

Hvorfor føles det som sandt og fyldigt og berigende at følge energien, og hvornår føles det tamt og hult og tomt?

Energien omkring det seksuelle eller energien omkring at føle et behov for at være forbundet er vigtig. den er vigtigt, fordi den er et bevis på, at I ønsker at tage kontakt til universet I Jer. I anerkender at noget I jer vil gerne tage kontakt til en energifornemmelse i kroppen som går ud over den eller hverdagsagtige forståelse for eksistens i kroppen.

Ved at følge den seksuelle energi eller nydelsesenergien anerkender I bevidst og ofte meget ubevidst, at I har behov for at blive forbundet med livsenergien/ universet i Jer. Det er vigtigt at gøre dette, da det vil hjælpe jer med at følge med i din udvikling, der er i jeres livsenergi.I vil begynde at få flere svar på jeres spørgsmål om jeres eksistens og lignenden.

Så alt i alt: når du fornemmer et behov for at få stillet dit seksuelle behov for nydelse, så vid at det er mere end blot behovet for udløsning. Det er en tapping into universet. Det er en måde kroppens energi siger til dig, at nu er det tid til at undersøge universet og livet i dig. Dette via stimulans af kroppen. Stimulansen af forskellige områder af kroppen, er forbundet til chakra, som derfor betyder, at du når du stimulerer et sted på din krop, stimulerer og undersøger et chakra. Chakra er forbundet med energiflowet. Energiflowet og undersøgelsen af dette, er det der er dit sande drive for at stimulere dig selv. Alt andet er blot biologi, følelser og historisk betinget forståelse og stigmatisering af det frie individ, der giver utryg for kosmos i sit indre.

God undersøgelse!

lørdag den 17. november 2012

Til tidernes opstandelse og endens oprindelse vil mennesket forstå og ikke-forstå sit højhellige formål med at eksistere. Det vil aldrig fremstå enkelt og højhelligt at være menneske. Det vil altid virke meget primalt og dyreriget vil fremstå some både en fælle men også som en lavere artsbevidsthed.

Hvordan kommer vi/I videre med at forstå jeres udvikling som mennesker. Det vil ske i to faser og det vil ske vilkårligt for alle mennesker. Forstået på den måde at alle vil have hver deres måde at udvikle sig på, men der vil være en fælles base også, hvorfra alle udvikler sig. Og det vil ALLE gøre. Også de ultra logiske af logikere.

Første fase vil basere sig på at forstå og udøve det væsen som forsmår at leve efter de regler som udspiller sig, når det enkelte individs Ego, altså fornemmelse for Jeg, tør udfordres. Med udfordres menes altså om man tør indse, at det ikke er den eneste måde hvorpå at den menneskelige oplevelse kan udleves. Ego er en illusion. Mange tænkere har udtalt dette. Og forsøgt at udleve dette, men meget få formår at leve i den iboende kamp mellem Ego'et/materialismen/formen og det der også er der - kraften og livet og evigheden. Du skal som menneske ikke nødvendigvis tro, at det er fordi du er forkert, at du ikke har kunne eller haft lyst til at udforske dette felt. Det er nemlig ikke behageligt at skulle arbejde med dette, da det går ind og kompromitterer med hele forståelsen for Selv og det at leve på jorden eller af jorden. Læs Ekchart Tolle. Han forklarer det fint for det vestlige menneske.

Næste fase er selve udførelsen. Selve det at skabe form og handling på væren i dette felt af kraft, som ikke er blevet udforsket af det menige menneske i så vid udstrækning, som det vil opleves nu. Dette vil ikke ske uden en indre "kamp". Der vil være forsvar mod noget, der vil udradikere den du troede at du var: alle de kulturelle regler, historie osv. Som udgangspunkt vil livet ikke blive lettere af den grund. Lykken er ikke at finde i denne væren i kraften, men det vil opleves som en mere Hel livsoplevelse. En mere rig livsoplevelse. En mere rummelig livsoplevelse. En oplevelse hvor det føles som om, at det at være menneske er sjovere. Der opleves og findes idéer som aldrig før i dette rum.

Mennesket skal dog først tro på, at det er der før det kan ske. Ikke mange tror på dette. Ikke mange ved at det eksisterer. Få oplever det som en sprække af en længsel efter noget. Noget de ikke kan sætte ord på. En stille hvisken.

Giv agt. Giv plads. Turde tro på tro som en sandhed i dig. Turde lege med ideen.

Her er en enkel øvelse for at komme i gang:

- Sæt dig i en position hvor du kan sidde længe ca. 20 min (sæt uret)
- Luk øjnene, tag dybe indåndinger indtil du føler kroppen slapper af (du har måske andre metoder, så gør det)
- Forestil dig nu et Altet i det mørke du oplever med dine øjne lukket. Et alt forstået på den måde, at det går ud over din fantasi, udover din evne til at lege, ud over din evne til at fatte, ud i en tilstand hvor energien er så skabende og legesyg, at du ikke kan slippe følelsen af glæde og skaber trang. Det er helt fint, at du ikke ved, om du føler det rigtige. Det er også okay, hvis du ikke føler de følelser. Det vigtigste er, at du begynder at lege med tanken om, at det eksisterer.
- Når uret ringer kommer du langsomt tilbage til kroppen, mærker den, elsker den, og siger tak til den.


fredag den 22. juni 2012

Livet I Jer som kvinder

Anna Katarina her. Jeg vil ikke erstatte Sara, men i det der rører sig i dig Anita lige nu, vi jeg bedre kunne assistere i at besvare dine spørgsmål på en måde, der vil få større vibrationsmæssig indflydelse og forståelse for dig og dine læsere. Så derfor træder jeg til i dette tilfælde.

Jeg vil starte med at fortælle historien om det forliste ægteskab. Det var manden og konen, der en dag sad og kiggede på hinanden og forstod, at de ikke længere kunne finde ind til kærligheden i dem selv sammen. De går hver til sit, bliver forelsket i et andet menneske og historien gentager sig. Hvorefter de spørger sig selv: hvorfor kan jeg ikke elske den samme hele livet? Kærlighed er vel kærlighed.

Ja dette er en fortælling som alle kan forholde sig til, og det er her vigtigt at forstå, at når mand møder kvinde, så er det til dels for tryghed til dels for at avle. Det er et biologisk ur som starter. Her skal det siges, at man ikke som menneske helt er klar over, at det er dette, der styrer dets handlinger. Det er som sagt kun fordi disse to behov skal stilles for begge mennesker.

Både man og kvinde er programmeret til at søge tryghed og een at forplante sig med. Det er naturen i mennesket. Så kommer der myten om sjælevennen eller soulmaten. Det er et ord som på dansk er svært oversat, men hvorom alting er, så er det her vigtigt at forstå, at I som mennesker ikke er skabt til sjælevenskaber. Det er et romantisk opfundet begreb, som igen historisk set er skabt ud fra tryghed og biologiske behov. Så er der religionerne, men dem går vi ikke ind på her.

Som kvinde er det vigtigt at forstå, at I kun ønsker at forplante jer. I ønsker af biologiske årsager at forplante jer. Det er ikke, fordi I som menneskelig  oplevelse har behov for at forplante jer, det er blot en biologisk impuls,  I kan vælge at imødekomme lige så vel, som at I vælger at spise eller tisse. Så alt det her med at uret tikker og så videre, det er sandt.

Det er sandt, at du kan vælge at blive gravid og føde et barn og opleve kærlighed i den oplevelse, men det er kun en oplevelse. Intet andet. Det er en oplevelse på lige fod med andre oplevelse. I kan blive gravide og skabe børn, men I kan også lade være. I vil ikke få en dårligere oplevelse af det at være kvinde af den årsag. Oplevelsen af at være kvinde uden børn, vil kun blive forfærdelig uden børn, hvis I tror på, at lykken ligger i at få børn. AT det er nødvendigt for at give livet mening.

Livet giver ikke mening for kvinden ved at få et barn. Det gør livet. Livet i jer som kvinder giver mening. Giv fødsel til livet inde i jer som kvinder. Vær den energi I er. Det giver mening. Forstærk jer i jeres kvindelighed ved at forstå, at kvinder gemmer på visdom i deres krop, som går ud over at kunne blive gravid, være gravid og føde et sundt barn. Der er flere hemmeligheder og mirakler gemt i den kvindelige krop, som I vil finde ud af går ud over det at skabe liv.

Kvinder er fantastiske i deres energimæssige sammensætning. Dette fordi kvinden går rundt med gåden til alt liv. I har livets opstandelse i jer. I kan sammensætte jordens remedier og sammensætte dem på sådan en måde, som kan få jorden til at udvikle sig i nye retninger. Dette ved at I energetisk kan flytte fra bevidsthedsniveau til bevidsthedsniveau, I skal blot turde. I skal blot turde lægge de sociale og historiske begrænsninger fra jer og opdage...turde opdage...turde tro på...turde agere på...turde være al den magi, som I har evnen til med alkymi at skabe. Ikke blot nyt live men ny alkymi. Nye kemiske formler. Nye interaktionsmuligheder på nye alkymistiske bevidsthedslag. Dette er kvinden i stand til at skabe. Dette er kvinden ene om at kunne skabe, men meget få kvinder har turde gå denne retning.

Førhen blev kvinden fordømt og jagtet for at træde ind i disse bevidsthedsmæssige dimensioner, men ikke mere. Jorden og menneskeheden er bevidsthedsmæssigt i sær i vesten klar til at tage imod læring og udforskning af dette område, men der skal være nogen til at gå forrest. Der skal være kvindelige pionerer, der skal stå forrest og turde blive guidet af deres i boende hemmeligheder. Og starten er begyndt. Kvinder rundt omkring på jorden vågner op til denne sandhed. Og den har du i dig. Vågn op til den. Vær den. Tro på den. Du er det. Lige nu er det meget abstrakt, men du er villig og moden til at åbne op for dette, og hvis du beder om det, får du guidening. Det er alt jeg kan sige lige nu.

Vær hilset for det I er; lysende væsener i en menneskelig krop.

Salvet er I alle.

Anna Katarina.

fredag den 13. april 2012

Opnåelse af det rigtige

Kære alle

Idag vil jeg fortælle jer en historie om Charlotte. Charlotte vidste ikke hvad hun ville med sit liv, og søgte og søgte efter svar på, hvad der kunne give hendes liv fylde og mening. Hun ledte her og hun ledte der. For blot at lede efter noget, som hun når hun fandt det, ikke viste sig at være det, som hun ledte efter i første omgang: lykken. Det lyder som en historie eller et eventyr som I kender. Og det er fordi dette indgår i mange menneskers fabel. For I er som fabeldyr - i fuld evne til at tranformere jer til noget som energimæssigt ringer med den frekvens, som passer til den krop og den livssituation her på jorden, som I er i lige nu.

Til tider vil I huske på at livet er en fabelfortælling. At livet kan transformeres. At virkelighed kan transformeres, men I glemmer også ofte. I glemmer at I er transformationen og det der forhindrer transformationen. Det er det, som er så genialt. Det er lige som de kinesiske film, eller eventyrfilmene hvor man finder nøglen eller den sidste post inden verden kan reddes. Og det er så smukt for det er så sandt. Mest smukt er det fordi mennesket har denne viden i sig selv lige så vel, som de har evnen til at glemme den. Den er der, og så er den der ikke. Som en drøm I kan huske lidt fra. Mennesket er fyldt med så mange aspekter om livet og forståelsen for denne energetiske verden, at det til tider bliver for meget. Det er derfor meditation er så essentiel for jer. Det er der I husker, hvem I er. Det er der, hvor I finder ud af at I har nøglen, men I vil ikke vide af det, for det ville være for let. Livet skal være svært. Der skal ledes, og gøres, og frustrationer og følelser skal føles. Det er det I tror det handler om, men det er det ikke. Det handler om at forstå, at I skal huske hvem I er ved være i det I ikke er. I er livet. Følelser er døde. Blot illusioner. Illusoriske fragmenter I jeres verdensbillede. I tør ikke være i det simple, for så ville I føle, at I mistede jeres eksistensgrundlag - lidelsen. I VIL gerne lide. I VIL gerne forblive i følelserne, som I kan iklæde jer efter godt befindende. Så der ligger en navlestreng her som skal klippes til disse følelser. Vil I mærke hvad kærligheden er, hvem I eller du er, så skal du klippe den navlestreng. Vi er i en tidsalder (som I kalder det, men vi er nærmere set et energetisk vibrationsniveau), hvor menneskeheden er blevet i stand til at omfavne denne viden, som jeg giver jer her. I har vandret om den varme grød længe nok. Nu er det tid til at forstå, at I ikke har brug for at identificere jer med følelserne længere. De kan ikke længere supportere jer, i det I er klar til at omfavne energetisk.

Så hvordan klipper I navlestrengen?
1.) Forstå i jeres hjerner at I skal klippe strengen fordi I ikke kan bruge dem længere ( I har nået den øverste sværhedsgrad og er nu i mål...der skal ikke kæmpes mere - I/du er der).
2.) Navlestrengen til følelserne findes i det simple trick, der hedder således: saml alle krafter til at forstå og sanse den 6. sans som I/du kan fornemme bestemmer, når hjernen er slået fra dvs. du følger din intuition - intuitionen er ven med kærligheden - det er kærlighedens lakaj og de er i en frygtelig fantastisk team sammen i tjenesten om at få jer mennesker til at forstå, at der er noget mere til livet end blot logik og beviser.
3.) Energetisk kan du lave øvelser for dig selv, som vil støtte dig i at klippe strengen til følelserne. Du kan sætte dig og meditere på hvorledes rosen mister sine blade. Se rosen for dig og hvordan rosen mister sine blade, når vinteren kommer, men hvis du ser det for dig, så kommer rosen tilbage igen og blomstrer og mister sine blade igen. Dette er Gud i blomsten. Kærlighed. Uudtømmelig intelligens. Og det der skal til er nogen gange at jorden skal gødes for at rosen kan udleve sin rytme på bedste vis. Sådan er det også med dig. For at du kan leve frit og flyde som en å, så skal du forstå, at du lige som rosen har Gud inde i dig. Gud i dig gør det muligt, at du kan være i kroppen, at cellerne dør og nye bliver skabt, at din krop ældes eller fornyes, at du kan smile og at du kan græde. Alle disse levende processer, som er igang med at få dig til at blomstre, er Gud. Du har processer helt lig rosen. Og er rosen ikke smuk ligegyldig hvad? Rosen blomstrer altid i vores tanker selvom den er uden knopper og blot er en gren eller stilk. Du er også altid i blomst. Det er kærligheden i dig. Hvordan kan du ikke have lyst til at være bevidst om, at du er i blomst? For du har svært ved at tro på det JA. Dog ved du, at du har et svagt minde i dig om at dette er sandt. Hold fast i det minde. Mærk det!!! Mærk det!!!
4.) I skal ikke have for mange punkter, men et sidste punkt til at klippe navlestrengen er at angsten for at klippe den, kan være den største forhindring i sig selv. Det er snedigt fundet på af skaberen, men når du er bevidst om dette, og husker på det så ved du, hvor du skal lægge din energi.

Det er alt for mig for nu.

Hav det bedste i jer fremme så alle kan se det. Husk at du altid er i blomst lige som rosen.

Kærlige brødfødte og angste mennesker, jeg holder jer i min favn og forsikrer jer om at livet er en dejlig dans på roser - det er alt hvad jeres vildeste fantasi kan forestille jer og mere til.

I kærlighed og glæde og vished om at I er parate til at tage denne viden til.
Sara